Доклади по ЕО

 
Публикувано на 10.02.2020 г.

Доклад за екологична оценка на ОУП на община Карнобат (окончателен проект)

Публикувано на 26.10. 2018 г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ОУП община Карнобат

Публикувано на 22.06. 2018 г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ОУП община Сунгурларе

Публикувано на 25.09. 2017 г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ОУП община Айтос

Публикувано на 30.12.2015 г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ЧИ на ПУП-ПРЗ и изграждане на курортно строителство и допълващи дейности в УПИ II - 12296 (ПИ №67800.12.296), месност "Алепу", землище гр. Созопол, общ. Созопол.

Публикувано на 13.10. 2015 г.
Доклад за екологична оценка на ОУП на община Малко Търново /предварителен проект/