Комплексно-административно обслужване

Комплексно-административно обслужване (КАО)

Протокол за устно заявяване на искане за извършване на административна услуга