Кампании и екоинициативи


Във връзка с отбелязване на Международния ден на Земята 22 април 2021,

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас обявява

4-ти регионален конкурс за рисунка на тема:

Възстановете нашата Земя

 

Общи условия:

 • Конкурсът е предназначен за учебните заведения от област Бургас.
 • Няма ограничение за използваните материали и техника. Участниците могат да предложат и проект на анимирана рисунка, но с добра резолюция, в размер не по-мълък от 600 х 600 (px) пиксела;
 • Сюжетът на рисунката трябва да отговаря на темата - Възстановете нашата Земя“. Допълнителна информация може да бъде намерена на официалната интернет страница на кампанията на адрес: earthday.org/earth-day-2021/
 • Конкурсните творби могат да се изпращат по пощата на адрес: гр. Бургас 8000, к-с „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет. 1, РИОСВ-Бургас, а за анимираните рисунки по е-поща: pr@riosvbs.com или записани на технически носител, по пощата, на горепосочения адрес.
 •  Творбите да бъдат придружавани със следната информация: трите имена на автора/авторите, възраст, учебно заведение/школа, адрес за кореспонденция, телефон;
 • Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 9 април 2021 г. (петък), включително.
 • Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Бургас;
 • Обявяване на резултатите: 22 април 2021 г.
 • Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди. При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че творбите им ще бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали на инспекцията;
 • Най-добрите рисунки ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Бургас и facebook-страницата ни.
 • Екипът на РИОСВ-Бургас пожелава успех на участниците в конкурса!

 

Лице за контакти:

Албена Василева – главен експерт „Връзки с обществеността“

тел: 0885/550-423, e-mail: riosvbs_pr@abv.bg. pr@riosvbs.com


Национален конкурс „Аз, Ти, Ние – заедно срещу Ковид 19

РИОСВ-Бургас, Община Бургас и Народно читалище „Христо Ботев“ организират национален конкурс „Аз, Ти, Ние – заедно срещу Ковид 19. Предизвикателството е към ученици от 1 до 12 клас, да покажат своето отношение, мисли и действия в рисунки и приложни творби по темата.

Условия: В конкурса могат да участват всички творци на възраст от 7 до 18 години от цялата страна.

Рисунките да бъдат на картон с размери 35:50 см (без паспарту) и материали по избор на участника.

Приложните творби да бъдат изработени с екологични материали по избор на участниците.

На гърба на всяка творба да се изпише: трите имена на участника, възраст, населено място, училище или извънучилищно звено/школа; телефон и e-mail за контакт на ръководителя/учителя, родителя; прикачена Декларация за личните данни по образец.

Всички творби ще бъдат част от предстоящата пътуваща изложба към конкурса.

 

Краен срок за изпращане на творбите: 13 март 2021 година

Обявяване и награждаване на победителите:

- Спечелилите първо, второ и трето място в конкурса ще бъдат обявени на сайта на РИОСВ – Бургас.

- С победителите ще се свържем лично, за да им връчим наградите.

- Най-добрите творби ще бъдат публикувани в сайта на РИОСВ – Бургас и фейсбук страницата ни.

За контакт:

Албена Василева, e-mail: pr@riosvbs.com, тел.:0885 550 423

Пожелаваме успех на всички участници!