Кампании и екоинициативи


 

Национален доверителен екофонд
Дирекция „Национален парк Рила“
Фондация „Екологичен форум плюс”
ОБЯВЯВАТ
За четиринадесета поредна година
Национална награда за природозащита
Мими Праматарова 2020
ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС НА ТЕМА
На другия ден след COVID 19 – какво ще е новото „нормално“
в поведението ни към околната среда
Конкурсът е насочен към ученици от средните училища на Република България.
Крайният срок за изпращане на литературните произведения е 25.05.2020 г.
Наградите ще се обявят на 05.06.2020 г.
http://myclimate.bg/bg/konkursi-i-nagradi/
http://ecofund-bg.org
 

ОБЩИНА БУРГАС

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ 1937”-Бургас

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ-Бургас

обявяват

Национален  ученически конкурс

на тема

 ”Хвърчащо казано”

за стихотворение, разказ,  приказка и есе, посветен на 100 годишнината от рождението на Валери Петров

и 23 април – Световният ден на книгата и авторското право

Спомняте ли си, Лили и Хрили от „Пук”, Светльо и Голямото куче от „Меко казано”, а Ванчо и котето от „Бяла приказка”? Не, ли казахте? Предполагаме, че тогава сте от порасналите деца, позабравили тези истории в миналото си, или пък сте от подрастващите малчугани, все още незапознати с творчеството на Валери Петров? Нека ви дадем подсказка и припомним:

- „Казва се приятел пръв, но защо е той такъв?

Затова, че пръв полита, в огъня да те спаси:

пръв и без да те попита-прав ли си и не си”…

Цел на конкурса: Целта на конкурса са три предизвикателства, като от Вас се изисква да прочетете едни от най- известните произведения на Валери Петров, сред които са „Хвърчащите хора”, „Меко казано”, „Пук”, „Пет приказки”, „В лунната стая”, „Копче за сън”, „Бяла приказка”, „Палечко”, „Йо-хо-хо” и др., да развихрите детската си фантазия на 1- 2 странички, като напишете на бял лист свои лични послания, които да полетят изказани към други деца, обичащи да четат. А кой знае? Може би и тези деца, на свои ред, биха опитали”хвърчащо казано” да споделят и те своите детски фантазии?

А ето и самите предизвикателства от организаторите:

  1. Като първо предизвикателство, организаторите от НЧ” Христо Ботев 1937”-Бургас предизвикват участниците да прочетат изразително избрана част от произведение от Валери Петров и да изпратят своите онлайн послания, като запис на страницата или на електронната поща на читалището.
  2. Като второ предизвикателство, РИОСВ-Бургас отправя апел към младите автори да открият в разказа „Бяла приказка” кои герои са ги впечатлили и по-какъв начин? Как те самите биха съчинили подобна приказна история, разказ, есе, стихотворение?
  3. Своето трето предизвикателство, Ви отправят децата от литературния клуб ”Ателие за приказки” към НЧ ”Христо Ботев 1937”, с призив да напишете и споделите с тях вълнуваща собствена история, в определените жанрове в конкурса, прочитайки поне една от приказните истории на Валери Петров.

Жанрове: стихотворение, разказ, приказка, есе.

Възрастови групи: 1-4 клас, 5-7 клас, 8-12 клас.

Критерии за оценяване: фантазия и творческо мислене, личностен прочит, езикова и стилистична култура

Същност: Всеки автор има право да участва с до 2 творби в жанр. Допускат се индивидуални и колективни творби.

Награди: Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи победители във всяка възрастова група. Мнението му е окончателно. Авторите на отличените творби ще получат грамоти и предметни награди. Те ще бъдат уведомени лично. Наградите ще бъдат връчени лично или разпратени на адресите им за тяхна сметка.

В конкурса не се допускат публикувани творби и оценени в подобни конкурси. За плагиатство, авторите носят персонална отговорност!!!

Внимание: Изпратените творби следва да са написани на компютър. Те трябва да са придружени със Заявка за участие, с данните: три имена на автора, възраст, адрес и телефон, училище или школа, ръководител и Декларация-съгласие от родител на детето, както и предоставяне на авторските права за популяризиране на конкурса - Приложение 1.

Краен срок за изпращане на творбите е: 24 май 2020г (неделя), включително само по е-mail: hr.b_pobeda@abv.bg

Повече информация на тел: 089 30 49 100 , 089 550 6280 -  г-жа Желязова

Датата и часът за отчитане на конкурса ще бъдат оповестени допълнително, като информацията ще бъда публикувана на страниците на НЧ ”Хр. Ботев 1937” - Бургас и РИОСВ.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и редуцират, с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

Най-добрите творби ще бъдат издадени в книга.

ЖЕЛАЕМ ВИ УСПЕХ!

 

 

Приложение 1

 

Национален  ученически конкурс”Хвърчащо казано”

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

 

ИМЕ ..................................................................................................  ВЪЗРАСТ ..............................

/собствено, бащино и фамилно име на участника/

АДРЕС ..............................................................., ТЕЛЕФОН....................... ЕЛ. ПОЩА......................

УЧИЛИЩЕ/ШКОЛА .......................................................................................................  КЛАС .........

/ел. и пощенски адрес и телефон/

РЪКОВОДИТЕЛ:  ...................................................................................................................

/имена на ръководителя на участника и телефон за връзка/

 

ДЕКЛАРАЦИЯ-СЪГЛАСИЕ НА РОДИТЕЛ

 

Аз, долуподписаният/-ата .......................................................................................................

/трите имена на родителя/настойника/

Родител/настойник на ...............................................................................................................

/трите имена на детето/

 

Заявявам своето съгласие, че:

-с участието в Конкурса, авторските права на творбата на моето дете се предоставят безвъзмездно и за неограничен период от време на организаторите на конкурса;

- творбата, която участва в конкурса няма да бъде връщана. Тя може да бъде сканирана, снимана, публикувана и използвана за изложби, за издаване на  дипляни, дискове, календари и за други нетърговски цели, свързани с конкурса;

- с явяването си за получаване на награда за участие в конкурса се съгласявам детето ми и аз да бъдем заснемани и материалът да бъде излъчван/публикуван в публичното пространство;

-предоставям доброволно и давам съгласието си личните данни на детето ми да бъдат използвани при обявяване на резултатите от конкурса.

 

 

Дата:                                                                         Подпис:                                          

Населено място: ........................                      /............................................................./                                                                                

 

Забележка: Ако участникът в Конкурса е над 18 г. попълва декларацията от свое име.

 


Конкурс за картичка за Деня на Земята - 22 април

"Земята през очите на децата е темата на Регионалния ученически конкурс за изработване на картичка от отпадъци, организиран тази година от РИОСВ-Бургас и НЧ „Христо Ботев 1937“ по повод Международния ден на Земята - 22 април. Конкурсът се провежда за трета поредна година и цели чрез творчеството си децата да изградят позитивно отношение към природата и нейното опазване.

В надпреварата могат да участват ученици от общините в обхвата на Бургас: Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево.

Картичките трябва да бъдат съобразени с темата и да показват реки, планини, природни забележителности, растителни и животински видове.

Всеки участник може да изпрати ЕДНА картичка, която да бъде във формат А6 и да съдържат информация за ученика – име и фамилия, възраст, училище, населено място, клас, е-mail, телефон за връзка, заглавие на картичката и кратко описание какво изобразява.

Картичките изпращайте на адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 1 за „Връзки с обществеността“, до 10 април 2020 г. вкл. Творбите, изпратени след тази дата, няма да се състезават в конкурса.

Също така, попълнена и подписана декларация за личните данни, която може да изтеглите от тук.

Компетентно жури ще отличи най-добрите творби и ще присъди първа, втора, трета и поощрителна награди. Във Фейсбук страницата за информационно-образователни дейности на РИОСВ-Бургас ще бъде публикуван албум с всички участващи в конкурса картички със заглавие, име и фамилия на автора.

Награждаването ще се състои на 22 април 2020 г. в залата на РИОСВ - Бургас.


НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС - “ВОДАТА – ИЗВОР НА ЖИВОТ”Конкурс за Мартеничка и Снимка, за всички учащи от 1-ви до 12-ти клас. 

Мартеничка направи, опаковай я и в РИОСВ - Бургас я изпрати, в конкурса се включи, награда получи.

От днес (30 януари) до 28 февруари, очакваме вашата ръчно направена МАРТЕНИЧКА на екологична тематика.

Ще има и награди с грамота за участие.

Изпращайте ги на адрес: гр. Бургас, к-с "Лазур", ул. "Перущица" 67, ет 1, за Албена Василева - "Връзки с обществеността" в РИОСВ Бургас, тел. 0885 550 423

с имена на участник, години, образователно заведение и телефон за връзка.

Мартеничките няма да се връщат и ще останат във фонда на Инспекцията. 

За любителите на снимките, очакваме да ни зарадвате със снимка на тема: "Водното богатство около нас".
Вашите снимки (по 1 брой), очакваме на e-mail: riosvbs_pr@abv.bg с данни на участника, имена, години, образователно заведение и телефон за връзка.


Да направиш перфектната фотография - това е да затаиш дъх, когато всичките ти способности се задействат пред изплъзващата се реалност


Министерството на здравеопазването обявява XII-то издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето” за учебната 2019/2020 година

Националният ученически конкурс „Посланици на здравето” се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г. и е в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора.  Целта му е превенцията на поведенческите и рискови за здравето фактори, свързани с нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето.

Инициативата е на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Световната здравна организация (СЗО)  за България, Българския младежки Червен кръст (БМЧК) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).

Националният конкурс започва от 8 ноември 2018 г. и продължава до 10 май 2020 г. Конкурсът ще се проведе в три възрастови категории: 1-4 клас; 5-7 клас и 8-12 клас. Право на участие имат паралелки или випуски от ученици от 1 до 12 клас от цялата страна.

В проектите могат да участват учители на една или повече паралелки, независимо дали са от един и същи випуск.

Конкурсът ще протече в две фази. В рамките на първата фаза (8 ноември– 20 декември 2019 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят до Министерството на здравеопазването своите проекти в следните области: Ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол и Здравословно хранене и физическа активност. През втората фаза на конкурса, 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г., ще се осъществи реализацията на проектите и тяхното отчитане.

Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!

Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2020 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на министерствата, Световната здравна организация (СЗО)  за България, БМЧК и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2020 г.

Новото в регламента на Конкурса тази година е, че към партниращите организации се присъединиха Световната здравна организация (СЗО)  за България и Българския младежки Червен кръст (БМЧК).

Всяка от институциите-партньори в провеждането на Националния ученически конкурс, съгласно компетентностите и приоритетите си, номинира и осигурява предметни награди по 12 проекта, както следва: 9 проекта, класирани за първо, второ и трето място, по 3 проекта във всяка от възрастова категория (1-4 клас, 5-7 клас и 8-12 клас); 3 проекта, класирани за поощрителни награди, по една за всяка възрастова категория. Министерството на здравеопазването, Световната здравна организация за България, Българския младежки Червен кръст  и Представителството на Европейската комисия в България осигуряват по една предметна награда в категорията „Специални постижения в областта на опазване на здравето“.

Пълна информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване и участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите - може да намерите в прикачените файлове, както и на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ, СЗО за Българя, БМЧК и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната, както и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците.

Р Е Г Л А М Е Н Т на национален ученически конкурс „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО” 2019/2020

ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПЪРВА ФАЗА 8 ноември – 20 декември 2019 г.

ФОРМУЛЯР ЗА ОТЧИТАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ  ВТОРА ФАЗА 27 декември 2019 г. – 10 май 2020 г.