Риосв Бургас извърши измервания за чистотата на въздуха след пожар в Южна промишлена зона Бургас


След подаден сигнал от тел.112 за пожар на площадка за оползотворяване на отпадъци в Южна промишлена зона Бургас, от експерти на РИОСВ и Регионалната лаборатория – Бургас към Изпълнителната агенция по околна среда се извършиха поредица измервания на моментните стойности на вредни вещества във въздуха, с газанализатор Gasmet по 26 показателя. Измерванията са извършени в три точки по посока на разпространение на дима и най-близките жилищни блокове в к-с "Меден рудник." 

Данните от епицентъра на пожара към 20 часа показват стойности на въглероден диоксид - 760 mg/m3; въглероден оксид - 1,5 mg/m3; Бензен - 1mg/m3; формалдехид - 0,17 µg/m3.

Замърсяването е видимо, но не е в ниските части от атмосферата, където се правят замерванията. Завишение се отчита единствено по показател бензен, но само в огнището на пожара.

Едновременно с това се следят нивата на серен диоксид и азотен диоксид, измервани от пункт за постоянен мониторинг на атмосферния въздух в к-с „Меден рудник“. Анализът на резултатите от измерванията не показва достигане и превишаване на алармените прагове на горните замърсители. 

Измерванията на показателите на въздуха ще продължат и в утрешния ден.