Контакти

 

    Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас

ДИРЕКТОР НА РИОСВ – БУРГАС

ПАВЕЛ МАРИНОВ

 

 

Център за административно обслужване: 056 813 212 

Работно време с граждани  - всеки делничен ден  09:00 ч. - 17:30 ч. /без прекъсване/.

Информация за изготвените документи може да получите от 10:00 до 14:00 часа на тел. 056 813-212.

Сигнали могат да бъдат подавани на "Зелен" телефон:  056 813 212 - (в работно време),  0889 096 577 (в извънработно време), Платформа за сигнали "Подай сигнал"  signali.riosvbs@gmail.com и на електронна поща на РИОСВ-Бургас riosvbs@unacs.bg

 


 

Приемен ден:

Павел Маринов - Директор на РИОСВ-Бургас  

четвъртък – от 14:00 часа до 16:00 часа

  • телефон за записване: 056 813 205 
  •  

 

Банкови сметки: Общинска банка Бургас  IBAN: BG28SOMB91303137007401 BIC: SOMBBGSF

БУЛСТАТ: 102007021

 

Къде се намираме - Виж

 

Пощенски адрес:
гр. Бургас 8000, к-с "Лазур", ул. „Перущица” № 67

телефон: +359 56 813 205  факс: +359 56 813 200 

(от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден)

Елeктронна поща: riosvbs@unacs.bg

Интернет страница: riosvbs.com

Фейсбук страница за образователни инициативи на РИОСВ-Бургас

Как да стигнете до РИОСВ-Бургас?

Уважаеми граждани,

До сградата на РИОСВ-Бургас с адрес к-с "Лазур", ул. "Перущица" № 67, ет. 1, може да се придвижвате с градски транспорт.

За удобство и актуална справка, препоръчваме да ползване интернет страницата на Градски транспорт Бургас:  http://burgasbus.info/burgasbus/?page_id=5714   или Интерактивна карта

В случай че се придвижвате с автомобил, паркингът пред сградата на Инспекцията е платен - през летния сезон има зелена зона в периода м.  май - м. септември (от 11:00 ч до 20:00 ч.).

***Сградата се помещава от няколко институции - РИОСВ-Бургас, Регионална лаборатория (РЛ) - Бургас, Бюро по труда, Кметство "Зора" и Социални грижи.


С градски транспорт от Централна ЖП и автогара ЮГ: автобус № Б2 - терминал "Славейков" - терминал  бул. “Стефан Стамболов”

Спирките на градския транспорт в близост до РИОСВ са:

- терминал бул. "Стефан Стамболов" до Професионалната гимназия по механоелектротехника и електроника

- спирка бул. “Демокрация”  до хотел "Аква"


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"

Направление "Правни дейности" - 056 813 695
Направление "Финансово счетоводна дейност" - 056 813 202
Направление "Административно и кадрово обслужване" 
 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА"
 

ОТДЕЛ "Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и KПКЗ"  056 813 213

Направление "Опазване и контрол чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори" 
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" 
Направление "КПКЗ, екологична отговорност, ОХВ и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"
 
ОТДЕЛ "Управление на отпадъците и опазване на почвите"  - 056 813 199
 

 
ДИРЕКЦИЯ "ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ" - 056 813 207
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда "
Направление "Биологично разнообразие защитени територии и зони"