РИОСВ – Бургас отчете резултати от проверките за неприятни миризми в града


Директорът на РИОСВ – Бургас инж. Тонка Атанасова представи резултатите от проверките на зачестилите през месец януари сигнали за неприятни миризми. На нарочния брифинг присъстваха зам.-кметът на община Бургас Руска Бояджиева и председателят на комисията по екология към ОбС в града д-р Георги Митев.

За констатираните неизпълнения на условие от комплексното разрешително (КР) и от двамата големи оператори на територията на Бургас, те ще бъдат санкционирани. Ще им бъдат съставени актове и наказателни постановления в размер на 100 000 лв. на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД и 40 000 на „Кроношпан България“ ЕООД, поради непредприети незабавни действия за идентифициране на причините и невзети мерки за предотвратяване/отстраняване на емисиите на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на двете дружества.

На срещата беше обсъдена темата за окислителните езера, като основен източник на миризмите. Искането на община Бургас за закупуване от двамата оператори на комплексна станция, която да бъде монтирана в ж.к.”Славейков” за измерване в реално време качеството на въздуха, също беше разисквано.

С предприетите от екоинспекцията действия по изграждането на система за автоматична гореща телефонна линия за сигнали, ще се подобри съвместната работа между гражданите и институцията.