Въздух - Летливи Органични Съединения

Наредби

 

Секторни ръководства за прилагане изискванията на наредба №7/2003г. към инсталациите от съответните категории дейности
Утвърдени със Заповед №РД-31/20.01.2016 г. на Министъра на околна среда и водите

Ръководство №1 – Нанасяне на слепващи покрития. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №2 – Нанасяне на покрития. Приложение 1Приложение 2Приложение 3Приложение 4Приложение 5;

Ръководство №3 – Нанасяне на покритие върху рулони. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №4 – Химическо чистене. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №5 – Производство на обувки. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №6 – Производство на препарати за покрития, лакове, мастила и лепила. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №7 – Производство на фармацевтични продукти. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №8 – Печат. Приложение 1Приложение 2Приложение 3Приложение 4Приложение 5;

Ръководство №9 – Преработка на каучук. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №10 – Почистване на повърхности. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №11 – Извличане на растителни масла и животински мазнини, и рафиниране на растителни масла. Приложение 1,Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №12 – Пребоядисване на моторни превозни средства. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №13 – Покрития върху намотъчен проводник. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №14 – Импрегнация на дървесина. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №15 – Ламиниране на дървесина и пластмаса. Приложение 1Приложение 2Приложение 3;

Ръководство №16 – Оценка и измерване на летливи органични съединения, прилагане на изключенията, докладване и доказване на съответствията с Наредба №7/2013. Приложение 1Приложение 3;

Ръководство №17 – Определяне, оценка и избор на най – добри налични техники за ограничаване на емисиите на ЛОС.