Доклади за състоянието на околната среда

Доклад за състоянието на околната среда 2018 г.

           Приложение 1

           Приложение 2

           Приложение 3

 

Доклад за състоянието на околната среда 2017 г.

Приложение 1

Приложение 2


Доклад за състоянието на околната среда 2016 г.
       
 Приложение 1
        Приложение 2
        Приложение 3Доклад за състоянието на околната среда 2015 г.
       
 Приложение 1
         Приложение 2
         Приложение 3
         Приложение 4    
         
Приложение 5


Доклад за състоянието на околната среда 2014 г.
       
Приложение 1
        Приложение 2
        Приложение 3
        Приложение 4    
       
Приложение 5


Доклад за състоянието на околната среда 2013 г.
       
 Приложение 1
         Приложение 2
         Приложение 3
         Приложение 4    
     


   

Доклад за състоянието на околната среда 2012 г.

Доклад за състоянието на околната среда 2011 г.

Доклад за състоянието на околната среда 2010 г.

Доклад за състоянието на околната среда 2009 г.

Доклад за състоянието на околната среда 2008 г.