Достъп до обществена информация

 

Заявление по Закон за достъп до обществена информация - ЗДОИ

След издаване на решение за предоставяне на достъп до информация - документ за платени разходи по предоставянето на обществената информация.

Срок за предоставяне - 14 дни

Такса - Заповед № 10 на МФ от 10.01.2001 г. за определяне нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ според вида на носителя.