Лечебни растения

ЗАПОВЕД РД-325/25.04.2014 г. на министъра на околната среда и водите за ползване през 2014 г. на листо-стъблена маса от блатно кокиче от находищата му в страната.